başvurulan

1. referenced (adj.) 2. betaken (adj.)

Turkish-English dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • bilirkişi — is. 1) Belirli bir konudan iyi anlayan ve bir anlaşmazlığı çözümlemek için kendisine başvurulan kimse, uzman, ehlihibre, ehlivukuf, eksper 2) huk. Çözümlenmesi özel veya bilimsel bilgiye dayanan konularda oyuna veya düşüncesine başvurulan kimse,… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • beyyine — is., esk., Ar. beyyine 1) Bir olayın doğruluğunu ortaya koyabilen yöntem 2) Duruşma sırasında bir düşünceyi gerçekleştirmek için başvurulan belge, kanıt, tutamak, delil …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • halk oylaması — is., huk. Halkın türlü siyasi ve toplumsal sorunlar karşısında olumlu veya olumsuz görüşünü belirlemek için başvurulan oylama, plebisit, referandum …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • kıble — is., Ar. ḳible 1) Bazı ibadetler yerine getirilirken dönülen Kâbe nin bulunduğu yön 2) Bulunulan yerden Kâbe nin bulunduğu yön Pencereden güneşe bakarak kıbleyi tayin ettikten sonra ellerimi kulaklarıma kaldırdım. R. N. Güntekin 3) Güneyden esen… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • mehaz — is., esk., Ar. meˀḫaẕ Bir eser yazılırken başvurulan kaynak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • ölçüt — is. Bir yargıya varmak veya değer vermek için başvurulan ilke, kıstas, mısdak, kriter Geç kalmış bile olsak biz Batı ya, Batı nın uygarlık ölçü ve ölçütlerine çoktan uymuşuz. T. Dursun K …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • sır — 1. is., rrı, Ar. sirr 1) Varlığı veya bazı yönleri açığa vurulmak istenmeyen, gizli kalan, gizli tutulan şey 2) Aklın erişemediği, açıklanamayan veya çözülemeyen şey, giz, gizem Bu bahçede açılan her gonca / Sırlar açıyor yerden gökten. T.… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • tanık — is., ğı 1) Gördüğünü ve bildiğini anlatan, bilgi veren kimse, şahit Aksini söyleyen bir tanık da çıkmamıştı. T. Buğra 2) huk. Duruşmada bilgisine, görgüsüne başvurulan kimse, şahit Birleşik Sözler tanık tepe yalancı tanık görgü tanığı Atasözü,… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • tıp — is., bbı, Ar. ṭibb Hastalıkları iyileştirmek, hafifletmek veya önlemek amacıyla başvurulan teknik ve bilimsel çalışmaların tümü, hekimlik, tababet İlk önceleri tıp literatürüne dair bazı Fransızca kitaplar da getiriyordum. R. N. Güntekin Birleşik …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • zecrî tedbir — is. İstenileni zorla yaptırmak için başvurulan yol, zorlayıcı önlem …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • MERCİ'-İ RÜ'YET — Bir işin görülmesi için başvurulan yer …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.